Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPesuruhjaya Tanah Sejak Tahun 1960

Bil. Pesuruhjaya Tanah​Tahun Berkhidmat​Gambar​Nama Pesuruhjaya Tanah
​1​9 Januari 1960 - 9 Disember 1961​Inche Mahyuddin bin Mohd Zain
​2​10 Disember 1961 - 22 April 1962​Awang Mohd Taib bin Awang Besar ( Pmk PJT )
​3​22 April 1962 - 24 Jun 1962​Dato Paduka Haji Sunny bin Ahmad ( Pmk PJT )
​4​25 Jun 1962 - 11 September 1964​Wan Salaidin bin Wan Ismail
​5​12 September 1964 - 26 Julai 1971​Mendiang D.C. Cartland ( Pmk PJT )
​6​30 Mac 1972 - 7 April 1972​Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Paduka Haji Awang Umar ( Pmk PJT )
​7​8 April 1972 - 31 Disember 1975​Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Zakaria bin Datu Mahawangsa Haji Sulaiman ( Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Zakaria bin Datu Mahawangsa Haji Sulaiman )
​8​1 Januari 1976 - 7 April 1976​Mendiang D.C. Cartland ( Pmk PJT )
​9​8 April 1976 - 31 Mac 1983​Awang Haji Mohammad bin Haji Serudin (Dato Paduka Awang Haji Mohammad bin Haji Serudin)
​10​1 April 1983 - 14 Januari 1984​Dato Paduka Haji Abdullah bin Haji Jaafar
​11​26 Januari 1984 - 31 Disember 1989​Awang Haji Yahya bin Haji Harris ( Dato Paduka Awang Haji Yahya bin Haji Harris )
​12​1 Januari 1989 - 31 Oktober 1994​Dato Paduka Awang Haji Mohammad bin Haji Serudin
​13​14 November 1994 - 28 Jun 1996​Dato Paduka Awang Haji Yunos bin Mohd Noh (Yang Berhormat Dato Paduka Awang Haji Yunos bin Mohd Noh)
​14​22 September 1996 - 24 Februari 2001​Awang Haji Mohd Salleh bin Haji Jalil
​15​2 Julai 2001 - 10 Mac 2003​Pengiran Haji Ismail bin Pg Hj Hashim
​16​11 Mac 2003 - 12 November 2003​Awang Haji Saifon bin Hj Awang Besar ( Dato Paduka Awang Haji Saifon bin Hj Awang Besar )
​17​8 Januari 2004 - 30 Jun 2006​Awang Hepnie bin Orang Kaya Paduka Setia Diraja Abang Haji Abu Hanifah
​​18​1 Julai 2006 - 2 Disember, 2012Pengiran Abd Wahab bin Pg Hassan

​​