Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerangkaan


Nama Kumpulan DataFormat Data
Jenis Data
Kekerapan Pengemaskinian
Kemaskini Terakhir
Rajah Pendaftaran Tanah Bergeran (EDR)

Rajah Pendaftaran di Negara Brunei Darussalam mengikut Daerah
PDF.png

​Grafik

​Suku Tahunan

31/03/2021
Pendaftaran Tanah Bergeran (EDR)

Statistik Pendaftaran Tanah EDR di Negara Brunei Darussalam mengikut Daerah
PDF.png

Teks

​Suku Tahunan

31/03/2021
Statistik Permohonan Pindah Milik Tanah

Statistik Jangkamasa Pendaftaran Nama Pemilik Tanah Baru Setelah Pembayaran Cukai Setem dan Penandatanganan MOT

Statistic Statistik Permohonan Pindah Milik Tanah dari Penerimaan Borang Sehingga Penerimaan Keputusan dari Pihak Berkuasa
PDF.pngTeks​​Suku Tahunan23/11/2020
Statistik Permohonan Pindah Milik Tanah

Statistik bagi Setiap Daerah
PDF.png

Grafik

​Suku Tahunan

23/11/2020
Statistik bagi Pertikaian Tanah

Pertikaian Tanah [Kebanrupan, Perintah Larangan dan Saman Pemula] yang Berdaftar di Jabatan Tanah, Kementerian PEmbangunan bagi Tanah Persendirian di Negara Brunei Darussalam
PDF.png


Teks​


Suku Tahunan


23/11/2020


​​