Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerangkaan

Nama Kumpulan Data
Format Kumpulan Data
Jenis Data
Kekerapan Mengemaskini
Kemaskini
Terakhir

Rajah Pendaftaran Tanah EDR
Rajah Pendaftaran Tanah EDR di Negara in Brunei Darussalam mengikut setiap Daerah (Carta Pai)


​Grafik

Suku Tahunan
30/01/2020
Pendaftaran Tanah EDR
Statistik Pendaftaran Tanah EDR di Negara Brunei Darussalam mengikut setiap Daerah
Teks

Suku Tahunan

30/01/2020
Statistik Permohonan Pindah Milik Tanah
- Jangka masa mendaftarkan nama Pemilik baru selepas cukai setem dijelaskan dan MOT ditandatangani 
- Statistik Permohonan  Pindah Milik Tanah Dari Penerimaan Borang Sehingga Menerima Keputusan Dari Pihak Berkuasa


              
TeksSuku Tahunan30/01/2020
Statistik Permohonan Pindah Milik Tanah
Statistik Permohonan Pindah Milik Tanah bagi semua Daerah (Carta)
Grafik

Suku Tahunan
30/01/2020
Statistik bagi Pertikaian Tanah
Pertikaian Tanah (Kebankrapan, Perintah Larangan dan Saman Pemula) berdaftar di Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan bagi tanah persendirian di Brunei Darussalam


Teks


Suku Tahunan​


30/01/2020