Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerangkaan

Nama Kumpulan Data
Format Data
Jenis DataKekerapan PengemaskinianKemaskini Terakhir
Statistik bagi Tanah EDR Berdaftar

- Peratus mengikut Daerah (Carta Pai)

- Pembahagian jumlah mengikut Daerah (Rajah Jadual)


PDF.png
PDF.png


Grafik

TeksSuku TahunanOktober 2021
Statistik bagi Pindah Milik Tanah
(Daerah Brunei dan Muara)

- Statistik dari penerimaan borang sehingga penerimaan keputusan daripada Pihak Berkuasa (JUN 2020 - JUN 2021)

- Jumlah permohonan diterima bulanan


- Jumlah permohonan diterima tahunan


PDF.png


PDF.png

PDF.pngTeks


Grafik


Grafik


Suku Tahunan


Julai 2021
Statistik bagi tanah-tanah yang terdapat sekatan

Kebankrupan, Perintah Larangan dan Saman Pemula bagi tanah-tanah persendirian


PDF.pngTeks


Suku tahunan


Oktober 2021
Statistik bagi Memajak Tanah Persendirian

- Jumlah daftar dan bebas pajakan (discharged)


- Jumlah pendaftaran mengikut Daerah bagi tahun 2020


Jumlah pendaftaran mengikut Daerah bagi tahun 2015 sehingga 2020 [Rajah Jadual]

Jumlah pendaftaran mengikut Daerah bagi tahun 2015 sehingga 2020 [Carta]


PDF.png
PDF.png

PDF.png

PDF.png


Teks


TeksTeksGrafik


Suku tahunanOktober 2021