Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPeranan dan Tanggungjawab

  • Memelihara dan Menyimpan Daftar Tanah yang Kemaskini
  • Mendaftar Hakmilik dan Urusniaga Tanah
  • Menyediakan Kertas Kerja Hal Ehwal Tanah Bagi Pertimbangan Pihak yang Berkuasa
  • Mengutip Sewa dan Hasil Tanah
  • Membuat Pemeriksaan Kemajuan dan Penggunaan Tanah
  • Melupuskan Tanah Kerajaan
  • Mengeluarkan Lesen Tumpang Sementara, Permit Tanah, Pasir dan Batu Kelikir
  • Mengeluarkan Surat Kebenaran Pengangukatan Tanah, Pasir dan Batu Kelikir​