Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPeranan dan Tanggungjawab

​PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
1.​Memelihara dan menyimpan daftar tanah yang kemaskini
​2.
Mendaftar hak milik dan urusniaga tanah
​3.
Menyediakan kertas kerja hal ehwal tanah bagi pertimbangan pihak yang berkuasa
​4.
Mengutip sewa dan hasil tanah
​5.
Membuat pemeriksaan kemajuan dan penggunaan tanah
​6.
Melupuskan tanah Kerajaan
​7.
Mengeluarkan kebenaran menyambung Lesen Tumpang Sementara (LTS), Permit Tanah dan Permit Batu Kelikir
8.​Mengeluarkan surat kebenaran pengangkutan tanah, pasir dan batu kelikir