Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPejabat Tanah Daerah Brunei Muara

 


 
​Gambar Ramai Pejabat Tanah Daerah Brunei Muara

 
Tugas dan Tanggungjawab

 
​Bil.​Fungsi Utama​
​1​Memproses Permohonan Tanah-Tanah Persendirian Dan Lesen Tumpang Sementara Bagi Daerah Brunei dan Muara
​2​Mendaftar Tanah Setelah Menerima Kebenaran Dari Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet / Setiausaha Tetap, Kementerian Pembangunan / Peseruhjaya Tanah / Ketua Pejabat Tanah Daerah
​3​Mengutip Hasil Cukai

Pegawai Tanah Kanan :
Awang Haji Zulkifli bin Haji Ahmad
 
Pegawai Tanah :  

Dayang Massurianey binti Haji Ya'akub

e-mail : massurianey.yaakub@land.gov.bn


 
No. Tel. :
2381181

 
Perkhidmatan Kaunter :
Isnin - Khamis & Sabtu :           8.00 pagi - 11.00 pagi
                                                    1.45 petang - 3.00 petang