Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMuat Turun

BORANG PERMOHONAN TERDAPAT DI JABATAN TANAH

Jenis Permohonan
Muat Turun
​1. ​
Pindah Milik Tanah
​Kemaskini Profil (Pemberi dan Penjual) LARISBORANG 1.doc
​Kemaskini Profil (Penemrima dan Pembeli) LARISBORANG 2.doc
​Senarai Semak bagi Permohonan Pindah Milik Tanah (LARIS)CHECKLIST FOR LARIS.doc
Borang Permohonan Pindah Milik (Borang A & Borang B)
Senarai Semak bagi Permohonan Pindah Milik Tanah (Borang A & Borang B)
Lembaran Semak bagi Borang Cukai Setem
checklists for stamp duty.doc
​2.
Mendapat Keterangan Tanah
​3. ​Tukar syarat Khas Tanah
Maklumat tambahan
​4. ​Menggadai Tanah Kepada Institusi Kewangan 

Maklumat Tambahan 

Borang Pengakuan Persetujuan Dikenakan Sekatan bagi Permohonan Menggadai Tanah

BORANG SEKATAN.pdf

​5. ​Meyambung Tempoh Kelamaan Geran ​

Maklumat Tambahan

 

Borang Maklumat Tambahan bagi Permohonan Menyambung Tempoh Pajakan Tanah (MKG)

Borang Maklumat Tambahan; MKG.pdf

​6.

Pengecualian Membayar Premium bagi Membaharui Tempoh Pajakan Tanah

 

Senarai Semak

​7. ​ ​Memajakkan Tanah (Lebih 7 Tahun)
​Borang A
​Borang B
​8Mendapatkan Jalan Laluan
​9​Mendapatkan Kebenaran Menduduki Tanah Kerajaan Secara Lesen Tumpang Sementara (Sekolah, Perniagaan dan Pejabat serta Tapak Projek Kerajaan)
​10Meyambung Kebenaran Menggunakan Tanah Kerajaan Secara Lesen Tumpang Sementara

 Borang Baru

Borang Lama

​11​Borang Pengemaskinian Pemilik Tanah Menggunakkan Kad Pengenalan Sementara
​12Borang Aduan
​13Borang Cadangan dan Maklumbalas

 

 

BORANG-BORANG PERMOHONAN
  • Permohonan Pindah Milik Tanah
MAKLUMAN PENERIMAAN BORANG A & B
 
“Sukacita dimaklumkan kepada orang ramai yang berurusan dengan Jabatan Tanah mengenai permohonan pindah milik Tanah khusus bagi tanah-tanah yang terletak di Daerah Brunei dan Muara bolehlah menghantar borang A dan borang B (Pindah Milik Tanah) Setiap Hari Waktu Bekerja. Walaubagaimanapun penerimaan ini adalah terhad iaitu tertakluk kepada jumlah nombor giliran yang ditetapkan.  Waktu penerimaan borang-borang berkenaan adalah dari jam 8.00 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.00 petang hingga 3.30 petang dan hendaklah dihadapkan ke Bahagian Pendaftaran, Pejabat Pesuruhjaya Tanah, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.  Sebarang pertanyaan bolehlah dihubungi di talian 2381181”
(Nota : Borang-borang yang dimuat turun dan dicetak sendiri olih pemohon adalah PERCUMA)