Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Permohonan dan Penggunaan

Tugas dan Tanggungjawa
Bil.Fungsi Utama
​1​Memprosese permohonan bagi pemohonan-pemohonan:-
- Tukar Syarat Tanah
- Gadaian Tanah
- Membaharui Tempoh Kelamaan Geran Tanah
- Pajakan Tanah Persendirian​
​2​Sebagai Urusetia kepada Mesyuarat Majlis Penukaran Syarat Khas Tanah
​3​Menyediakan Rang Kertas Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet

Maklumat untuk dimuatturun :-
1. Borang Laporan MKG 1 (Contoh)
7. Lampiran untuk Permohonan MKG
8. Memo UP MKG
9. Senarai semak Permohonan MKG
10. Surat Memanggil Premia dan Pengecualian
 
Pegawai Tanah Kanan :
Dayang Hajah Mastura binti Haji Abd Karim
 
Pegawai Tanah : 
Dayang Norhazrah Seriwani binti Haji Johari 
 
No. Tel. :
2381181 Ext. 4306