Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Kawalan dan Penguatkuasaan

Tugas dan Tanggungjawab
​Bil.​Fungsi Utama
​1​Melaksanakan dan menguatkuasakan Undang-Undang Tanah (Kanun Tanah 1909).
​2​Mengambil tindakan undang-undang kepada:
i. Penyalahgunaan Syarat Khas Tanah – Bab 9 (5)
ii. Pendudukan Tanah Kerajaan Tanpa Kebenaran – Bab 32
iii. Mengambil semula tanah-tanah berdafar yang gagal membayar cukai sehingga tertunggak – Bab 18​
​3​Menyiasat dan menyediakan laporan/kertas kerja aduan (complaints) untuk penelitian lanjut – salurkan kepada agensi-agensi yang relevan.
​4​Menyiasat dan menyediakan laporan/kertas kerja kes untuk dihadapkan ke Jabatan Peguam Negara bagi prosedur proses pendakwaan di mahkamah
​5​Mengeluarkan surat-surat notis di bawah Bab 9(5) dan Bab 32.
​6​Mengawal dan memantau kemajuan-kemajuan tanah yang melanggar peraturan dan undang-undang.
​7​Sekretariat/Urusetia kepada Jawatankuasa Tertinggi Permohonan Lisen Tumpang  Sementara – LTS.
​8​Memberi ulasan/sokongan proses pemecahan/penyatuan tanah.
​9​Memberi ulasan permohonan kemajuan tanah/bangunan selaku adhoc kepada pihak-pihak yang berkuasa jika diperlukan.
​10​Menjadi ahli PROTAP SALIMBADA dan mengikuti Operasi Bersepadu yang diketuai oleh pihak-pihak berkuasa seperti Jabatan Bandaran, Jabatan Daerah dan ABCi.
​11​Menyediakan laporan kemajuan/perkembangan/keadaan tanah bagi proses:
i. Permohonan-permohonan di Bahagian Permohonan dan Penggunaan Tanah seperti Tukar Syarat Khas Tanah, Gadaian dan Membaharui Tempoh Pajakan.
ii. Permohonan Pindah Milik Tanah di Bahagian Pendaftaran.​
​12​Menyediakan peta lampiran untuk
i. Surat Persembahan Sembah Maklum bagi permohonan-permohonan LTS yang disokong oleh Jawatankuasa Tertinggi LTS.
ii. Permohonan-permohonan di Bahagian Permohonan dan Penggunaan Tanah seperti Tukar Syarat Khas Tanah, Gadaian dan Membaharui Tempoh Pajakan.
iii. Permohonan Tukar Ganti Tapak, Ubahsuai Tanah dan Pajakan Tanah Kerajaan yang dikendalikan di Bahagian Pengurusan dan Pelupusan Tanah.​
 
Pegawai Tanah Kanan :
Awang Hamdani bin Haji Masri
 
 
Pegawai Tanah :
Dayang Basza Suryawati binti Haji Basri 
 
No. Tel. :
2381181 ext. 4325